Om foreningen

Msa- Danmark er en lille forening. Heldigvis rammes få af den svære sygdom, men det betyder også, at foreningen ikke har så mange medlemmer. Selv om hele bestyrelsen arbejder frivilligt, så koster det at drive en forening. Vi er kede af at forhøje kontingentet, da alle skal have mulighed for at være medlem. Vi støtter ligeledes forskning i sygdommen og laver oplysning ved møder, foredrag og brochurer. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at der gøres en indsats for at skaffe flere medlemmer.
Vi ser gerne, at du opfordrer familie, venner, naboer og kolleger m.fl. til at melde sig ind i vores forening.
Flere har også givet et medlemsskab i gave, eksempelvis til jul.
Når vi bliver 300 medlemmer, vil der være mulighed for skattefradrag for gaver, men vi mangler en del.
I lighed med andre foreninger, er der også mulighed for, at der sendes bidrag til foreningen i stedet for blomster ved bisættelser og begravelser. Det kan anføres i en annonce med opgivelse af kontonr:  4310 3874001422.
Foreningen sørger for at de pårørende får oplyst navne på bidragsydere.
Vi har med stor glæde også modtaget bidrag givet i stedet for gaver ved festlige familiebegivenheder. Måske ved man ikke lige, hvad man skal ønske sig og der mangles ikke noget. Også dette vil være en kærkommen gave til foreningen.
Medlemsskab sker ved henvendelse til formand: Lene Werdelin på mail; msa@msa-danmark.dk

Indbetalinger, bidrag, gaver og donationer modtages med stor tak på konto nr: 4310 3874001422