Gode råd

Træningsfilm
& gode råd fra fysioterapeuten

Indlæg fra den virtuelle MSA-konference 2023

Pjecer med information til patienter og pårørende

Indlæg fra den virtuelle MSA-konference 2022

Telefonrådgivning – parkinson-sygeplejerske og psykolog

Personlig beretning om livet med MSA

Ingentings-manifestet

Socialrådgiveren skriver

Logopæden skriver om taleproblemer

Tandlægen
skriver

Synkebesvær/
Dysfagi

Daghospitalet for MSA på Bispebjerg Hospital

Det Nationale
Sorgcenter

Litteratur-
liste

Træningsvideoer
uden tekst