MSA-foreningen støtter muse-forsøg

Det er et stort ønske for Landsforeningen Multipel System Atrofi, at vi kan støtte forskningen i denne uhelbredelige og invaliderende sygdom, som rammer mænd og kvinder.

Takket være donationer fra fonde og private er det lykkedes os ved flere lejligheder. Og vi betragter forskning i og oplysning om MSA sygdommen som vore fornemste opgaver og mål.

Oplysning foregår på mange måder lige fra vore pjecer om mange af sygdommens sider, (som man kan rekvirere som medlem) til personlige samtaler, mail-korrespondance, møder i pårørende grupper, og Årsmøder med relevante foredragsholdere samt spørgsmål og svar-seancer om forskellige sider af sygdommen.

Og på forskningsfronten har vi senest kunnet støtte et spændende forskningsprojekt under professor Bente Pakkenbergs ledelse med 100.000,00 kroner.

”Det eneste gode, man kan sige om MSA sygdommen”, var der engang en MSA patient, der sagde, ”er, at den ikke rammer så mange”.

Vi ved ikke præcist, hvor mange patienter, der er i Danmark, vi håber at vores arbejde med en data-base vil kunne vise det en dag, når den er fuldt arbejdsdygtig.

Men det skæves der til, når de store fonde ser på ansøgninger og uddeler deres midler. En såkaldt ”lille” sygdom får naturligt nok ikke så meget omtale om en stor folkesygdom, og derfor kræver det ekstra meget, at skaffe de midler, som man gerne vil, for fortsat at kunne løse foreningens opgaver.

Vi håber at alle vore medlemmer ufortrødent vil arbejde for at udbrede kendskabet til sygdommen, støtte os økonomisk og skaffe medlemmer fra venne- og familie-kreds. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi.

Vi er også altid interesserede i konstruktive forslag fra medlemskredsen vedrørende emner, vi skal tage op, og ideer, der kan forbedre vores gennemslagskraft.

Professor Bente Pakkenberg giver os her et resume på dansk af den forskning, der nu skal inddrage muse-forsøg:

Bente Pakkenberg skriver:

Multipel System Atrofi (MSA) er en sjælden, alvorlig og invaliderende neurodegenerativ lidelse, der er karakteriseret ved parkinsonisme, ataksi og autonom dysfunktion. Nyere studier viser, at tab af hjerneceller ledsages af ophobning af et bestemt protein α-synuclein (α-syn) i hjernen. Årsagen til denne ophobning af α-syn er endnu ikke klarlagt, men nye data fra vores laboratorium viser, at en ændring i funktionen af α-syn kan spille en afgørende rolle. Det er vores hypotese at en patologisk ophobning af α-syn kan forårsage, at der kommer betændelseslignende forandringer i hjernevævet, der kan føre til MSA. Transgene mus er mus, der er avlet med henblik på at vise nogle af de ændringer, som man ser i hjernevæv fra mennesker med MSA. Vi er i øjeblikket er ved at avle disse transgene mus. Skulle det lykkedes os at lave en god dyremodel, vil vi kunne teste nogle hypoteser om årsagen til MSA og derved begynde på de første tidlige afprøvninger af en behandling. Dette ligger dog stadig ude i fremtiden. De transgene dyr bliver leveret af vores eget avlsprogram ved Afdeling for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet. Herudover har vi sammensat en ekspertgruppe med stor viden og mange års erfaring inden for dyreadfærd.