Ekstraordinær generalforsamling 2021

Landsforeningen Multipel System Atrofi, referat af ekstraordinær generalforsamling d. 19. april 2021 kl. 16.00

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

Grundet formand Birgit Meisters sygemelding, bød næstformand Inge Vium  velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, som alene foregik virtuelt..

  

Ad. 1.

Advokat Peter Lambert fra advokatfirmaet Lassen Ricard blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Han præciserede, at forslaget til vedtægtsændringer på denne generalforsamling alene krævede tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for at kunne vedtages.

 

Ad. 2.

Dirigenten satte forslaget til vedtægtsændringer til afstemning. Forslaget fik fuld opbakning fra deltagerne og kunne derfor betragtes som endeligt vedtaget.

 

Ad. 3.

Ingen bemærkninger.

 

Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen, hvorefter Inge Vium takkede ham for hans hverv som dirigent.

 

Referent: Inge Broberg Vium